Burn-out

Een burn-out, steeds meer mensen krijgen ermee te maken. Een burn-out is een toestand of dreigende toestand van emotionele uitputting. Het zorgt ervoor dat je alles om je heen als negatief ervaart. Een burn-out geeft een extreem gevoel van lusteloosheid en chronische vermoeidheid.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out verschijnselen.

Oorzaken van een burn-out zijn stress en een chronisch teveel aan inspanning, in combinatie met een tekort aan herstel. Ook persoonlijkheidstrekken als erge plichtsgetrouwheid, perfectionisme en werkstress zijn vaak de oorzaak.

Stress

Iemand die kampt met een burn-out, voelt zich fysiek en emotioneel helemaal leeg.
Stress kent verschillende stadia, die kunnen leiden tot een burn-out. Naast de al eerder genoemde signalen is er meestal sprake van teleurstelling, diep verdriet en een groot gebrek aan zelfvertrouwen.

Een volgende fase is (h)erkenning en daarna opluchting. 
Het is tijd om uit te rusten en fysiek weer op krachten te komen voordat aan psychisch herstel begonnen kan worden. Het meest belangrijke tijdens dit proces is het stellen van de juiste diagnose. Op basis hiervan kan bepaald worden hoe de te volgen strategie tot een herstel moet verlopen.

Wij kunnen u helpen

Neem dan contact met ons op! Wij kijken graag of wij u met de DANA methode kunnen helpen om binnen 8 tot 10 weken van uw klachten af te komen.